Sangpedagog

Silje Søgnesand er utdanna sang- og musikkpedagog med rytmisk profil, med ein master i kulturstudiar. I tillegg til å være ein del av Sangsenteret i Bergen, jobbar ho ved Askøy kulturskole. Silje har jobba som sangpedagog sidan 2012. 

Saman med Silje kan du arbeide med sangteknikk, musikalsk utvikling, komponering og improvisasjon. Ho fokuserer på å veilede utviklinga av ditt utrykk, samstundes som ho utfordrar ved å lære vekk musikkstilar og teknikker som styrkar stemma.

Ta kontakt med Silje for å bestille sangtime: silje@sangsenter.no

Utdanning og kurs: