Sangpedagog

Silje Søgnesand er utdanna sang- og musikkpedagog (rytmisk profil), og har ein master i kulturstudiar. Ho har blant anna arbeida som pedagog ved Sangsenteret i Bergen og i Askøy kulturskole. Silje har jobba som sangpedagog sidan 2012. 


Saman med Silje kan du arbeide med sangteknikk, musikalsk utvikling, komponering og improvisasjon. Ho fokuserer på å veilede utviklinga av ditt utrykk, samstundes som ho utfordrar ved å lære vekk musikkstilar og teknikker som styrkar stemma.


I 2023 er Silje dessverre mykje opptatt, og har ikke ledig tid til faste sangtimar. Dersom du likevel er interessert, kan du ta kontakt på post@siljesognesand.com for å sette deg opp på ei liste. Du vil få ei melding når det blir ledig timar hjå Silje.

Utdanning og kurs: