Silje Søgnesand

Silje Søgnesand er utdannet sang- og musikkpedagog med rytmisk profil, med en master i kulturstudier. I tillegg til å være en del av Sangsenteret i Bergen jobber hun ved Askøy kulturskole. Der underviser hun sangelever og barnekor i tillegg til å være en del av Flere Farger Askøy.

Sammen med Silje kan du arbeide med sangteknikk, musikalsk utvikling, komponering og improvisasjon. Hun fokuserer på å veilede utviklingen av ditt utrykk, samtidig som hun utfordrer ved å lære vekk sjangrer og teknikker som styrker stemmen.

Vil du synge sammen med Silje?