Silje Søgnesand

Vil du ha hjelp til å koordinere eller planlegge ditt kulturarrangement? Treng du at WordPress-sida di tek seg betre ut? Ønskjer du nokon som kan ta hand om sosiale media for deg? Silje Søgnesand har jobba med mange ulike former for koordinering og organisering innanfor kulturfeltet. Ta kontakt for eit samarbeid.