Kulturkonsulent

Søgnesand Musikktenester kan bidra med å koordinere og planlegge ditt event eller kulturarrangement. Silje Søgnesand har jobba med mange ulike former for koordinering og organisering innanfor kulturfeltet. Ta kontakt for eit samarbeid.

Våren 2020 jobbar eg med desse prosjekta: 

(les meir ved å trykke på eit av prosjekta)