Kulturkonsulent

Silje Søgnesand har jobba med mange ulike former for koordinering og organisering innanfor kulturfeltet. Ønskjer du å jobbe med nokon som har erfaring og formell kompetanse? Då er Silje rett person!

Prosjekt i 2022:

  • Prosjektmedarbeider i folkehelseprosjektet SoNoM – Askøy kommune
  • Prosjektleiar KulturLAB – Askøy kulturskole

Prosjekt  i 2021:

  • Produsent / praktikant for litteraturhuset Rom for Ord og Tekstallianse.
  • Koordinere og utvikle fagtilbod i Askøy kulturskole
  • Prosjektleiar for arrangement/konsert
  • Produsere innhald for sosiale media

Utdanning: