Kulturkonsulent

Silje Søgnesand har jobba med mange ulike former for koordinering og organisering innanfor kulturfeltet. Ønskjer du å jobbe med nokon som har erfaring og formell kompetanse? Då er Silje rett person!

Prosjekt hausten 2021

  • Produsent / praktikant for litteraturhuset Rom for Ord.
  • Koordinere og utvikle fagtilbod i Askøy kulturskole
  • Prosjektleiar for arrangement/konsert
  • Produsere innhald for sosiale media

Utdanning: